O nás

Společnost KV engineering spol. s r. o. je projekční a inženýrská firma se statutem společnosti s ručením omezeným, která byla založena k 1. lednu 1992 a zapsána do Obchodního rejstříku v Plzni dne 29. dubna 1992. V době založení byla struktura firmy a základní jmění s účastí obdobné společnosti respektive společníků firmy Arnholdt engineering GmbH se sídlem v Offenbachu v Německé spolkové republice. K 19. červenci 1993 došlo k odkoupení všech cizích obchodních podílů a v současné době nemá firma žádnou vazbu na cizí kapitál.

Osamostatnění společnosti KV engineering spol. s r. o. vneslo do obchodní strategie úplnou orientaci na domácí trh a maximální snahu o prosazení se v Karlovarském regionu v oboru projekční přípravy vodohospodářských, pozemních a dopravních staveb a zajištění průzkumné (hlavně geodetické) a inženýrské činnosti.

V této době byla  společníky firmy KV engineering založena ještě dceřinná společnost K-PROJEKT spol. s r. o. - projekční a geodetická kancelář, takže v současné době existují 2 samostatné právní subjekty. Dále firma spolupracuje dlouhodobě s vybranými společnostmi a dále i s externími pracovníky, kteří nejsou kmenovými zaměstnanci firmy, nicméně máme s těmito společnostmi a pracovníky dlouhodobě ověřené a spolehlivé vztahy. Zejména jsme navázali dlouhodobou spolupráci s firmou SICON s.r.o. která se jako projektově-inženýrská společnost specializující se na statickou a konstrukční část nosných konstrukcí a založení staveb, se kterou řešíme složité a speciální projekty v oblasti konstrukcí a zakládání.

Strategií naší společnosti je maximálně uspokojit zákazníka. Proto preferuje osobní přístup, otevřenost a vstřícnost. Odevzdáním zakázky náš vztah se zákazníkem nekončí, rádi dořešíme případné problémy které se mohou po realizaci díla vyskytnout. Plníme proto dohody písemné i ústní a za svými závazky si stojíme. Náš přístup a cenová politika nerozlišuje zákazníky dle velikosti zakázky či jiných kritérií. Chceme, aby dobrý obraz naší společností, který je mezi zadavateli a investory obecně známý, byl i nadále rozšiřován. Nechceme aby byl zákazník pouze spokojen, ale aby byl zákazník tak spokojen, že se opět na nás obrátí či doporučí naše služby dále.

Zpracování zakázky obnáší nejenom styk se zákazníkem, ale rovněž se všemi zainteresovanými úřady státní a místní správy, správci sítí a komunikací, subdodavateli a výrobci produktů. Díky dlouhodobému působení v oboru známe požadavky jednotlivých zúčastněných stran a víme na koho se obrátit.

Vždy, když spatříme stavbu, kterou jsme projektovali, chceme mít dobrý pocit z užitné a estetické hodnoty úspěšně realizovaného díla.

Mezi naše dlouhodobé zákazníky patří významné české firmy jako jsou Karlovarské minerální vody a.s., TSR Czech Republic, s.r.o., KOVOŠROT GROUP CZ a.s., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Chevak Cheb, a.s., dále mezi naše významné klienty patří České Dráhy, a.s., města a obce a další s mnoha projekty po celé ČR prezentované v realizovaných projektech na našich stránkách. 

Mimo Českou republiku jsme taktéž pro své obchodní parnery realizovali jako generální projektant projekt nového areálu firmy TSR Slovakia na Slovensku, v Bratislavě a dále dílčí drobné projekty formou technické pomoci pro Karlovarské minerální vody a.s. pro závod Waldquelle v Rakousku.