Úvodní strana » Geodetické práce a územně plánovací dokumentace

Geodetické práce a územně plánovací dokumentace

Ve spolupráci s  dceřinou firmou K-PROJEKT spol. s r.o. - projekční a geodetická kancelář a dalšími externími spolupracovníky zajištujeme veškeré geodetické práce. Jedná se zejména o  geometrické plány a vytváření digitálních modelů, vytyčování hranic pozemků a parcel,  zaměřování staveb ke kolaudaci zaměřování komunikací a inženýrských sítí. Vyhledávání a zaměřování podzemních sítí a další. 

Dále spolupracujeme na přípravě podkladů pro katastr nemovitostí, územní plány a podklady pro komplexní pozemkové úpravy, a to zejména z hlediska vodního hopodářství, vodohospoodářských objektů, komunikací a dalších. Jedná se zejména o průzkumy teré­nů,  zjišťování vodohospodářských poměrů a bilancí včetně ochranných pásem vodních zdrojů,  ochrana území před vodní a větrnou erozí, návrhy technických řešení opatření na tocích a další.