Úvodní strana » Nabídka projekčních služeb

Nabídka projekčních služeb

Firma KV engineering spol. s r.o. zajišťuje kompletní vedení projektů od prvních kroků se zajištěním všech vstupních podkladů, projektů, projednání a vyřízení projektů na úřadech, až po závěrečné zajištění kolaudací staveb. Jedná se zejména o tyto odborné činnosti a práce :

 • zajištění vstupních podkladů, prvních návrhů, orientačních propočtů nákladů staveb, zhodnocení rizik z hlediska místa, technického a dispozičního řešení, vazeb na územní plány, lokalitu
 • zajištění a zpracování podkladů, informací a průzkumů, zejména geodetických zaměření, zajištění katastrálních map a informací, geologických, stavebně-technických, dendrologických, radonových, mykologických průzkumů, hlukových studií a posudků v různých etapách procesu s ohledem na zhodnocení rizik a příslušného nákladu na tyto práce v procesu přípravy stavby.
 • zajištění digitalizace původní dokumentace, případně zaměření výrobních areálů, závodů a staveb včetně jako výchozího podkladu pro další práce,
 • archivace digitálních podkladů výrobních areálů, závodů a staveb, jejich průběžná aktualizace dle nových projektů a staveb a poskytování specifických částí těchto projektů dle požadavku investora dalším subjektům, archivace projektů i jiných subdodavatelů investora s logikou vše na jednom místě.
 • zajištění variantních investičních záměrů a studií, včetně ekonomických propočtů
 • zajištění dokumentací skutečného stavu stávajících objektů, technologií, inženýrských sítí, komunikací a energetických systémů
 • zpracování dokumentací k územnímu řízení
 • zajištění potřebných podkladů, žádostí, smluv a vyjádření v rámci územního řízení, včetně projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení, vedoucí k předložení žádostí o vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu a dále zastupování investora v řízení
 • zpracování dokumentací pro stavební povolení
 • zajištění potřebných podkladů, žádostí, smluv a vyjádření v rámci stavebního řízení, včetně projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení, vedoucí k předložení žádostí o vydání stavebního povolení a dále zastupování investora v řízení
 • zpracování dokumentací pro provedení stavby
 • zpracování dokumentací pro výběr dodavatele stavby, včetně případné kooperaci při posuzování nabídek, zejména pak posouzení technických specifikací prací a dodávek
 • činnost generálního projektanta, oponentní posudky k jiným projektům, konzultační činnost, posouzení staveb a podobně
 • Výkon autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeby investora
 • zpracování dokumentací skutečného provedení staveb potřebných zejména ke kolaudaci stavby, a budoucí údržbě, modernizaci a úpravám stavby dle potřeby investora s ohledem na budoucí technologie a rozvoj
 • zajištění kolaudace staveb