Úvodní strana » Projekty čistíren odpadních vod, úpraven vody a vodojemů

Projekty čistíren odpadních vod, úpraven vody a vodojemů

Zpracováváme projekty čistíren odpadních vod   od 50 ekvivalentních obyvatel. Za posledních 15 let byly realizované projekty čistíren odpadních vod od 2000 do 100 000 EO financované  z fondů  Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství.  Mezi významné stavby patří dvě  rekonstrukce čistírny odpadních vod  v Karlových Varech,  čistírny pro města Ostrov, Chodov, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Tachov a Dobříš.

V rámci projektů technologických celků a průmyslových areálů řešíme odvádění a čištění odpadních vod, zajištění užitkové  a požární vody apod. Speciální kategorií je pak čištění odpadních vod z areálů šrotišť, jak povrchových vod, tak emulzních vod ze skladování špon.

V oblasti úpravy krajiny zajišťujeme projekty odvodnění, úpravy vodních toků a nádrží.

 

Přehled zakázek viz. první odkaz " ABECEDNÍ SEZNAM PROJEKTŮ " v referenčních stavbách  a projektech.

Referenční stavby a projekty