Úvodní strana » Projekty vodovodů a kanalizací

Projekty vodovodů a kanalizací

V této oblasti se zabýváme projekty kompletního zásobování pitnou vodou. Jedná se o projekty jímání, akumulaci vody a rozvodná potrubí.  Kromě výstavby vodovodů v obcích  byly realizované projekty vodovodních přivaděčů do Horního Slavkova a z Karlových Varů do Ostrova. Do této oblasti patří i projekty rekonstrukce a postupné dostavby přívodů minerální vody pro Karlovarské minerální vody, a.s.

Z hlediska problematiky kanalizací se zabýváme projekty na odkanalizování obcí a měst, a to dostavbou a rekonstrukcí kanalizační sítě, případně kompletním zasíťováním nových územních celků. Mezi realizované stavby patří  kanalizace ve více než čtyřiceti obcích. Významnou akcí byla rekonstrukce kanalizací v lázeňském území v Karlových Varech. 

V rámci projektů technologických celků a průmyslových areálů řešíme odvádění a čištění technologických odpadních vod, zajištění užitkové  a požární vody apod.

V oblasti úpravy krajiny zajišťujeme projekty odvodnění, úpravy vodních toků a nádrží.

 

Přehled zakázek viz. první odkaz " ABECEDNÍ SEZNAM PROJEKTŮ " v referenčních stavbách  a projektech.

Referenční stavby a projekty